Семейно право

 

Семейно правоРазвод

  • Консултации и представителство пред съд при развод по взаимно съгласие или по исков ред.
  • Компетентни съвети и процесуално представителство пред съда във връзка с издръжка на дете, родителски права, домашно насилие.
  • Правна помощ, във връзка с уреждане на имуществени отношения на съпрузите, при прекратяване на брака или след развода.

Брачен договор

Изготвяне на брачен договор преди сключването на брак или по време на брака. Сключване на брачния договор пред нотариус. Вписване на брачния договор в Регистъра на имуществените отношения на съпрузите към Агенция по вписванията.

 

 

.: BGtop.net.: BGtop.net