Сдружение и Фондация

Абонаментно обслужване на фондации и сдруженияРегистрация на юридически лица с нестопанска цел – сдружения и фондации.

Представителсво пред съда при регистрацията им.

Вписване на промени в регистъра към съда на регистрирани сдружения – с общественополезна дейност или дейност в частна полза.

 

Вписване на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност в Централния регистър при Министерство на правосъдието.

 

Постоянно абонаментно правно обслужване на сдружения.

.: BGtop.net.: BGtop.net